2 มีนาคม 2562 โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคามเผยน้ำในอ่าง 12 อ่างจาก 17 อ่างเข้าขั้นวิกฤต มีปริมาณน้ำน้อยสุดในรอบ 10 ปี พร้อมได้แจ้งเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190302104139402

โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม เผยน้ำในอ่าง 12 อ่างจาก 17 อ่างเข้าขั้นวิกฤต มีปริมาณน้ำน้อยสุดในรอบ 10 ปี พร้อมได้แจ้งเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำภาพรวม ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 17 แห่งของจังหวัดมหาสารคาม มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 23.76 ของปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ 81.42 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำเก็บกักต่ำสุดในรอบ 10 ปี ซึ่งมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเก็บกักไม่ถึงร้อยละ 50 ของความจุอยู่จำนวน 16 แห่ง อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอแกดำ อำเภอบรบือ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอวาปีปทุม อำเภอนาเชือก และอำเภอกันทรวิชัย นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเก็บกักเหลือเพียงร้อยละ 10 ของปริมาณเก็บกักเท่านั้น ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง ในอำเภอเมืองมหาสารคาม อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ และอ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง ในอำเภอบรบือ ชลประทานมหาสารคาม ได้เรียกเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เข้าหารือ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง โดยส่งเจ้าหน้าที่ออกชี้แจงประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่มีพื้นที่การเกษตรรอบอ่างเก็บน้ำงดปลูกพืช เพื่อเก็บน้ำไว้อุปโภคและบริโภคให้ตลอดหน้าแล้ง